Juriaan Mensch over Responsiveness: de eigenschap van de DILA winnaar 2016

ivo-juriaan-menschResponsiveness is de eigenschap waar de winnaar van de independent legal professional award 2016 op gekozen wordt. De independent legal professional kan de ware belichaming van deze eigenschap worden. Lees hieronder waarom.

Ik zie de betekenis van het begrip als nauw verwant met respons-able; in staat zijn om een antwoord te hebben. Maar alleen een antwoord hebben is een gegeven, responsive zijn is meer dan kunnen reageren.

Want wie tegenwoordig alleen nog maar reageert, die is steeds te laat. Net als degene die alles door de bril van zijn of haar juridische expertise bekijkt, die overziet het totale veld niet. Responsive zijn betekent daarom ook niet slechts lineair kunnen redeneren maar in staat zijn om een groot aantal perspectieven in te nemen.

De responsive professional is daarom iemand die zich thuis voelt in de chaos en met onzekerheid kan omgaan zonder creativiteit te verliezen. Wie dat kan, die kan het latente potentieel in elke situatie aanvoelen en die vervolgens beïnvloeden met zijn of haar wil.

Het begrip omvat daarom ook het vermogen tot sensing en het hebben van een presence. Beide zijn nodig om een gewenste nabije toekomst naar het heden te kunnen trekken. Dat vereist gevoelig zijn en een open houding hebben, jezelf dus durven laten beïndrukken, maar vanuit vertrouwen kunnen blijven handelen.

Daarvoor moet je meer kunnen dan alleen met het hoofd aan de slag, maar ook met hart en buik om tot inzichten en oplossingen te komen. Er is solide onderzoek dat aantoont dat mensen die te rationeel zijn slechtere beslissingen nemen dan degenen die ook gevoel een plek geven bij hun besluiten.

Tot slot: het tegenovergestelde van responsive is unresponsive, zeg maar gewoon dood. Misschien is daarom de kern van responsiveness wel een energieke en levendige betrokkenheid bij de zaak en de cliënt.

Een responsive independent heeft daarom de blik zowel naar buiten als naar binnen. Verschuilen in de massa van een kantoor is er niet bij. De independent professional wordt niet geremd door procedures of de mores van een kantoor, maar vaart op eigen kompas en gaat naar waar hij of zij nodig is.

Deze mavericks van de juridische wereld, de independent professionals, die kunnen daarom wat mij betreft de ware belichaming van responsiveness worden.