Het reglement van de DILA verkiezing

Wie kunnen in aanmerking komen?

Voor de DILA komen in aanmerking advocaten of juristen die gedurende het hele afgelopen jaar werkzaam zijn geweest als zelfstandig ondernemer en zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het imago en uitstraling van onafhankelijke juridische professionals in de Nederlandse zakelijke markt.

Het thema van de verkiezing in 2016 is ‘responsiveness‘. Verder worden kandidaten beoordeeld aan de hand van de impact en toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, van hun inzet. Ook de bijdrage aan de positieve beeldvorming over zelfstandige juristen speelt een rol. Deze kan blijken uit bijvoorbeeld:

 • Klanttevredenheid
 • Deskundigheid
 • Collegialiteit en bereidheid tot samenwerking
 • Betrokkenheid bij kennisoverdracht.

Voordracht genomineerden

Iedereen, zowel opdrachtgevers, vakgenoten, als zelfstandige professionals zelf kan via de website www.independentlegalaward.nl een genomineerde voordragen.

De procedure

 1. Nominaties kunnen worden ingediend via de website www.independentlegalaward.nl
 2. De lijst van genomineerden wordt gepubliceerd
 3. Kanshebbers worden verzocht om d..m.v. een korte case zicht te geven in hun competentie in relatie tot de criteria en het thema van de DILA, ter onderbouwing en aanvaarding van hun nominatie
 4. Het publiek brengt via de website www.independentlegalaward.nl een adviserende stem uit
 5. Aan de hand van de cases en het advies van het publiek selecteert de jury 3 finalisten
 6. De finalisten en de jury voeren tijdens het (besloten) DILA diner 2016 een rondetafelgesprek.
 7. Na afloop van het DILA diner wijst de jury de winnaar van de DILA 2016 aan en motiveert zij haar beslissing.
 8. De winnaar en bijbehorende motivatie wordt openbaar gemaakt via www.independentlegalaward.nl

De Jury

De jury is onafhankelijk en bestaat uit ‘beslissers’ uit de groot zakelijke juridische markt onder voorzitterschap van een professionele journalist.